Taupiet savu laiku, sadarbojaties ar mums!
Mēs nodarbojamies ar biroja drukas ierīču remontu, pārdošanu un nomu (printeru, skeneru, kopētāju) un visu, kas ar to saistīts.
Serviss

Tehnoloģija

Mūsu kompānija nodarbojas ar visu tipu drukas iekārtu tonera kasetņu uzpildi-atjaunošanu profesionālā līmenī.

Ražošanā tiek izmantotas tikai kvalitatīvas komponentes un izejmateriāli. Pats remonta-atjaunošanas darba process tiek veikts ar speciālu aprīkojumu, speciāli aprīkotās telpās.

Gribam atzīmēt, ka tie organizāciju vadītāji, kuri, dzenoties pēc papildus ekonomijas, izmanto „kaktu uzpildītāju” pakalpojumus, jeb pieļauj kasetņu uzpildi savās darba telpās, riskē ar darbinieku veselību, jo šādi procesi grauj cilvēka elpošanas sistēmu un veicina astmatisku saslimšanu.

KĀ ATŠĶIRT MŪSU KASETNES NO CITĀM?

Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto tehnoloģiju, visas kasetnes, kuras apstrādātas mūsu ražošanas procesā, neatkarīgi no tā, vai tās tika uzpildītas, atjaunotas vai izveidotas kā gatavā produkcija, tiek iepakotas un marķētas, vadoties pēc pieņemtā reglamenta.

Pirmkārt: uz katras kasetnes tiek uzlīmēta „Tehnoloģiskā etiķete”, kurai ir individuāls četrzīmju identifikācijas numurs, kurš nemainās visu kasetnes kalpošanas laiku. Pēc šī numura var noteikt kasetnes vēsturi – uzpildes un atjaunošanas skaitu, kā arī datumu, kad kasetne atradusies mūsu ražošanā.
 

 
Otrkārt:  katra kasetne tiek iepakota 9 mkm biezā, melnā, gaismas necaurlaidīgā LDPE politilēna maisiņā, kurš aizsargā to no mitruma un putekļu iedarbības ilgas uzglabāšanas rezultātā.
 

 
Treškārt:      uz katras polietilēnā iepakotās kasetnes tiek uzlīmēta „Marķējuma etiķete”, uz kuras ir norādīts kasetnes nosaukums un tās savienojamība ar konkrēto (ām) drukas iekārtu (ām). Šī etiķete tiek uzlīmēta kā uz gaismas necaurlaidīgo LDPE polietilēna iepakojumu, tā arī uz kartona kastes priekšgala.
Dažiem kasetņu tipiem paredzēts „ekonomiskais” iepakojuma variants, kas paredz divu kasetņu ievietošanu vienā kastē. Šajā gadījumā uz kastes priekšgala tiek uzlīmētas divas etiķetes.
 
     
 
Ceturtkārt:  katra lietošanai gatavā kasetne tiek ielikta kartona kastē, uz kuras augšpuses ir izvietoti piegādātāja garantijas noteikumi, bet sānā zīmju veidā ir uzrādīti kasetnes uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi. .
 
   
 
Piektkārt:  katras kartona kastes iekšpusē kopā ar kasetni tiek ielikta „Informatīvā etiķete”, kuru izmanto uzlīmēšanai redzamā vietā uz drukas iekārtas. Pa tālruni vai pa e-pastu, kuri uzrādīti uz šīs etiķetes, iespējams operatīvi sazināties ar  mūsu servisa centru jebkurā jautājumā, kurš attiecās uz kasetņu pielietošanu vai drukas iekārtām.
 

 
Tādā veidā, ja Jūs esat iegādājies mūsu ražoto kasetni vai arī izmantojāt mūsu servisa pakalpojumus, Jūs noteikti šos pakalpojumus saņemsiet saskaņā ar augstākminēto tehnoloģiju. Ja iztrūkst kāds no kasetnes iepakojuma elementiem, tad tas nozīmē, ka tā nav mūsu ražotā kasetne!!!
 

APRAKSTS, TEHNISKIE PARAMETRI

Cartridge Cleaning WorkStation™
Darba stacija kasetņu attīrīšanai - SCC

WorkStation - tā ir slēgta cikla darba stacija, aprīkota ar diviem patrontipa (standarta filtri) filtriem un vienu HEPA filtru. Stacijas darbībai nepieciešama elektrības un saspiesta gaisa padeve.

Elektrība.
Maiņstrāvas vienfāzes tīkls, spriegums 220V. Pielietojamā jauda 4,4kVt. 
Pneimatika.
Optimālai stacijas darbībai nepieciešama saspiesta gaisa padeve 0,054 m3/min. apjomā pie 6.8 atosfēru spiediena.
Noslēgta cikla vilkme.
Divi patrontipa filtri un viens HEPA filtrs, SCC.

Pamata raksturojumi un īpatnības:

1. Gabarīti 1,6x 1,2x 0,73 m
2. Filtrēšanas efektivitāte 99,997% priekš 0,3 mkm izmēra daļiņām
3. Augšējā filtra smalkās attīrīšanas resurss 4000 h
4. Sekojošas attīrīšanas metodes:
  4.1.1. Smago tonera daļiņu tiešā ievadīšana atkritumu pieņēmējā
  4.1.2. Gaisa attīrīšana no daļiņām, lielākam par 5mkm ar divu patronfiltru palīdzību
  4.1.3. Galīgā gaisa attīrīšana ar smalkās attīrīšanas filtru (0,3 mkm).
5. Iebūvēta standarta filtru attīrīšanas iekārta.
6. Filtru piesārņojuma līmeņa indikators.
7. Iebūvēto dzinēju jauda – līdz 1000 kubikm./h.

 

Galvenā atšķirīgā īpatnība – ražotāja uzrādītie vilkmes parametri pilnībā atbilst tās darbības raksturojumam.
 
Stacijas kājiņas ir aprīkotas ar ritenīšiem, kas atvieglo tās pārvietošanu pa ražošanas telpām.
 
Mums ir pietiekoši liela pieredze darbā ar dažādu ražotāju aprīkojumu, tādēļ droši varam apgalvot, ka darba stacijas SCC uz doto momentu ir pašas drošākās, ērtākās un produktīvākās no visa aprīkojuma spektra, kas paredzēts savienojamu kasetņu ražotājiem.
 
Filtri. 
Standarta filtri paredzēti sākotnējai gaisa attīrīšanai no rupjākajām, līdz 0,5 mkm, daļiņām ar 99.99% efektivitāti.

Galīgā gaisa plūsmas attīrīšana notiek ar HEPA filtru, kurš nodrošina 0,3 mkm daļinu aizturēšanu ar 99,997% efektivitati. Uzstādīto filtru trokšņa līmenis ne augstāks kā 72,5 DB.

Gaisa kompresors 100 l.
Mēs piedāvājam izvēlēties tieši šo modeli, tas nodrošina veicamo darbu pietiekamu jaudu. Jāpiebilst, ka mazāka apjoma kompresori jau visīsākajā laikā neveic standarta darba apjomus, kā arī rada lielu troksni.
 
 
 
 
 
 
 
 
Specializēts ražošanas putekļu sūcējs
Atšķiras ar to, ka:
1. vidējais tonera daļiņu izmērs 6 mkm;
2. likvidējamā tonera apjoms.
Abi šie noteikumi ierobežo izvēli. Mēs iesakām izmantot modeli ATRIX HCTV, jo tas ir izstrādāts tieši šiem uzdevumiem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saspiestā gaisa jonizators. Šī ierīce nav nepieciešama kasetņu uzpildes vai atjaunošanas procesā. Jonizators ir paredzēts elektrostatiskā lādiņa noņemšanai no kasetnēm un to komponentēm. Jonizatora izmantošana palīdz uzlabot galīgā produkta kvalitāti un samazināt laika patēriņu uz vienu produkcijas vienību.