Taupiet savu laiku, sadarbojaties ar mums!
Mēs nodarbojamies ar biroja drukas ierīču remontu, pārdošanu un nomu (printeru, skeneru, kopētāju) un visu, kas ar to saistīts.
Serviss

Epson

 

 

EPSON DRUKAS IEKĀRTAS GARANTIJA

Epson piedāvā šo komerciālo garantiju “jums”, pirmajam šī produkta lietotājam*. Tā papildina abpusējās tiesības pret personu, kas piegādā jums produktu, un likumīgās tiesības, kuras jums ir pret Epson vai jebkuru citu personu. Šīs tiesības atšķiras atkarībā no valsts, un šī garantija tās nekādi neierobežo. Kurš no Epson uzņēmumiem nodrošina garantiju Jūsu iegādātajam Epson produktam, ir atkarīgs no šī produkta sākotnējās iegādes valsts. Tā netiek piešķirta personām, kas iegādājas produktu, lai to pārdotu tālāk lietotājam vai citam tālāk pārdevējam.

Produkta garantijas periodu var aplūkot, izmantojot meklēšanas funkciju Epson vietnē http://www.epson.eu/warranty , kur šī garantija tiek piedāvāta. Tā ir spēkā no produkta iegādes dienas. “Produktā” ir iekļauti jebkuri piederumi, kurus, mēs, Epson, piegādājam kopā ar to, izņemot detaļas, kas ir izejmateriāli. Ja jūs nododat produktu citai personai, tā arī izmanto šīs garantijas tiesības; garantijas periods turpina darboties no tā brīža, kad jūs pirmo reizi iegādājāties produktu.

Ja jūsu Epson produkts vairs nedarbojas atbilstoši tam noteiktajām specifikācijām garantijas perioda laikā, mēs sniegsim pakalpojumus, kas aprakstīti šajā dokumentā. Dažos reģionos mūsu pakalpojumus sniegs mūsu pilnvarotais izpildītājs. Pakalpojumi, kurus saņemsiet, būs Epson nodrošinātie standarta pakalpojumi valstī, kurā produkts atrodas. Parasti mēs sākumā sniegsim atbalstu un padomus, lai palīdzētu novērst kļūmi vai noteikt kļūmes veidu. Ja mēs uzskatīsim, ka jūsu produktam nepieciešams remonts, mēs (pēc saviem ieskatiem atkarībā no modeļa, tā vecuma, vietas un kļūmes rakstura) organizēsim remontu vai nomainīsim produktu ar kvalitatīvi atjaunotu produktu. Pirms piegādāt jebkuru produktu Epson servisa sniedzējam, jums jāizņem un jāsaglabā jebkādi dati vai detaļas, kas nav Epson produkti.

Tikai printeru lietotājiem: Jūs nedrīkstat izņemt nevienu tintes vai tonera kasetni no printera – kasetne ir vajadzīga, lai palīdzētu diagnosticēt radušos problēmu.

Mēs neremontēsim un nemainīsim produktus, ja pēc mūsu domām problēma būs radusies no:

(I) ārēji izraisīta bojājuma;

(II) specifikācijām neatbilstošas lietošanas (ko nosaka produkta ražotājs, kura lēmums par to, vai produkts ir vai nav ticis lietots neatbilstoši specifikācijām, ir galīgs);

(III) piederumiem, detaļām vai izejmateriāliem, kuriem nav Epson zīmola vai apstiprinājuma;

(IV) vai modifikācijām, kuras veiktas produktam, kuru sākotnēji piegādājis Epson;

(V) draiveriem vai citas programmatūras, kas piegādāta ar produktu. To modificēšana vai labošana ir pakļauta licencei, kas tiek piegādāta ar programmatūru un atrodas ārpus šīs garantijas seguma.

Šī garantija ir paziņojums par pakalpojumiem, kurus mēs sniegsim norādītajos apstākļos. Mēs piedāvājam tikai šos pakalpojumus un uzņemamies atbildību remontēt vai nomainīt jūsu produktu tikai tādā veidā, kā aprakstīts šajā dokumentā. Mēs negarantējam, ka jūsu produktam nebūs kļūmju. Par šo garantiju netiek iekasēta maksa un mēs neslēdzam ar jums līgumu.

Piedāvājot šo garantiju, mēs neuzņemamies atbildību nodrošināt jebkādus papildu pakalpojumus vai apmaksāt jebkāda veida zaudējumus vai kompensēt zaudējumus vai jebkāda veida traumas, kas radušās no jebkādas produkta atteices vai jebkādas neatbilstības specifikācijām, vai no aizkavēšanās vai neizdošanās sniegt garantijas pakalpojumus (pat ja Epson ir ziņots par šādu zaudējumu iespējamību), — tiešiem, netiešiem, speciāliem vai izrietošiem. Ikvienā gadījumā, kad Epson ir atbildīgs, mēs neuzņemamies atbildību par (I) negūto peļņu vai lietošanu, vai atjaunošanu, vai par bojāto vai zudušo datu atjaunošanu vai (II) jebkādu summu, kas pārsniedz maksu, kādu jūs samaksājāt par produktu.

Valstīs, kurās nav atļauts ierobežot vai izslēgt atbildību par noteiktiem zaudējumiem/bojājumiem, daži vai visi no iepriekš minētajiem ierobežojumiem vai izņēmumiem nav spēkā.

Lai pieprasītu pakalpojumus saskaņā ar šo garantiju, lūdzu, sazinieties ar Epson servisa sniedzēju valstī, kurā tiek lietots produkts. Šo informāciju var atrast vietnē www.epson.eu. Šajā vietnē ejiet uz savu reģionu / vietu valstī un atlasiet atbalsta sadaļu. Pirms pakalpojumi tiek sniegti, jums vajadzēs Epson servisa sniedzējam iesniegt pierādījumus, ka katram attiecīgam individuālam produktam ir spēkā garantijas periods. Parasti tie būs pirkuma kvīts vai rēķins, kas identificē produktu, iegādes vietu un datumu.

Ja produktu parasti nepārdot un neatbalsta valstī, kurā jūs to lietojat, mēs varam aprēķināt papildu maksu par tā atgriešanu tuvākajā valstī, kurā produkts tiek atbalstīts, vai par detaļu iegūšanu, kas nav pieejamas uz vietas.

Par jebkuriem papildu pakalpojumiem, kurus jūs pieprasāt ārpus šīs garantijas seguma, tiks aprēķina maksa atbilstoši standarta cenām firmā, kurai tiek pieprasīts veikt šos pakalpojumus, un šie pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar uzņēmuma standarta noteikumiem.

Lai Epson produkts jums kalpotu optimāli, mēs iesakām jums izmantot tikai oriģinālos Epson izejmateriālus un papildaprīkojumu. Skatiet informāciju un preču sarakstus vietnē www.epson.eu. Papildu informācija (nav garantijas sastāvdaļa).

Jūsu produktam var būt pieejamas papildu paplašinātās garantijas. Parasti tās var iegādāties tikai produkta iegādes brīdī vai neilgi pēc tam. Skatiet papildinformāciju vietnē www.epson.eu

Ja jūsu produktam rodas kļūmes pēc Epson garantijas perioda beigām, vietējie Epson servisa pārstāvji var veikt maksas ārpusgarantijas remontus. Skatiet papildinformāciju vietnē www.epson.eu