Taupiet savu laiku, sadarbojaties ar mums!
Mēs nodarbojamies ar biroja drukas ierīču remontu, pārdošanu un nomu (printeru, skeneru, kopētāju) un visu, kas ar to saistīts.
Preču katalogs

Datoru tīrīšanas salvetes 100 gab. Data Flash

Datoru tīrīšanas salvetes 100 gab. Data Flash

Datoru tīrīšanas salvetes 100 gab. Data Flash

ID:334883
Preces kods:DF1512
Daudzums:210

• Mitrās tīrīšanas salvetes kompjuteram (100 samitrinātas tīrīšanas salvetes).
• Tīrīšanas salvetes plastmasas un metāla virsmām, piemēram: korpusi un tastatūras, printeri, kopēšanas iekārtas, rakstāmgaldi.
• Spirta saturošs šķidrums, efektīvi attīra un rada antistatisku efektu.
• Neizmantojiet tīrīšanas salvetes datoru ekrānu, vai citu displeju, tīrīšanai.
• Rezerves salvetes DF1516.
BĪSTAMI. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
• Satur: Propān – 1 - ols (1 - Propanol). Sastāvdaļas: ūdens, smaržvielas.
Lūdzu, pirms lietošanas, izlasiet drošības instrukcijas:
• Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
• Sargāt no bērniem.
• Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas.
• Nesmēķēt. Izmantot acu aizsargus. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
• SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
• Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai ārstu.
• Ražots: Kleinmann GmbH, Am Trieb 13, D-72820 Sonnenbuehl, Vācija
• EAN 4019114015127
Drošības datu lapa (DDL): Apskatīt
Prece Daudz. Cena ar PVN Pasūtīt
Datoru tīrīšanas salvetes 100 gab. Data Flash 7.50 €
Pakalpojumu cenā neietilpst ar preces piegādi saistītie transporta izdevumi.
Atpakaļ