Säästa oma aega, meiega koostööd!
Pakume Teile printerite ja kontoritrükiseadmete müük, rentimine ja remont (printerid, skannerid, koopiamasinad) ning sellega seotud tegevust.
Safeq ja optimeerimine

Andmete turvalisuse audit

VDAR / Isikuandmete kaitse

25. mail 2018 hakkas vahetult kohaldama ELi üldist andmekaitse määrust või üldist andmekaitse määrust. Määruses määratletakse isikuandmete töötlemise eesmärgid ja tehnoloogiliste lahenduste rakendamine isikuandmete töötlemisel ning määrus on siduv kõigile organisatsioonidele (nii avalikkusele kui eraõiguslikele isikutele), kes töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus. Määrust kohaldatakse nii kliendi kui ka töötajate isikuandmete suhtes.

Õigusaktid:

Teenuseid osutab sertifitseeritud isikuandmete kaitse spetsialistid.

Meie teenused:

Andmetöötluse audit 

IT-süsteemide audit

 

Dokumentatsiooni väljatöötamine

 

Uute teenuste kasutuselevõtt / vastavus

 

Andmebaasi arendamine / hooldamine

 

Töötajate koolitus

 

Nõuande andmine

 

Allhange