Save your time, cooperate with us!
We provide office printing devices repair, sale and rent (printers, scanners, copiers) and everything that is connected with it.
Product catalogue
Image Name Price Quantity Model Order Заказать
Preču realizācijas atskaite A4, 10 lapas
Preču realizācijas atskaite A4, 10 lapas 0.31 € 143 KR2512
Noliktavas uzskaites grāmata A4/70
Noliktavas uzskaites grāmata A4/70 4.92 € 4 LNT33030
Invent.akts-Preču mater.vērtību A3
Invent.akts-Preču mater.vērtību A3 0.11 € 5 LNT37014
Invent.akts-Mater.vērtību A4/2
Invent.akts-Mater.vērtību A4/2 0.04 € 256 LNT37074
Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas
Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas 1.89 € 9 ABC21029
Saņemto(izrakstīto) preču pavadzīmju-rēķinu registr. žurnāls
Saņemto(izrakstīto) preču pavadzīmju-rēķinu registr. žurnāls 1.89 € 12 ABC21002
Pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls A4/48 lapas
Pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls A4/48 lapas 3.20 € 10 LNT60340
Nolikt.- Materiālu pārskats (žurnāls) A4/16
Nolikt.- Materiālu pārskats (žurnāls) A4/16 1.72 € 16 LNT33040
Akcizēto preču pavaddokumentu reģistrs, A4/48
Akcizēto preču pavaddokumentu reģistrs, A4/48 2.84 € 10 LNT60210
Materiālu noliktavas uzskaites kartīte A5/2K
Materiālu noliktavas uzskaites kartīte A5/2K 0.08 € 99 LNT33020
Ugunsaizsardzības sistēmas tehn.apkopes un remontd.žurnāls
Ugunsaizsardzības sistēmas tehn.apkopes un remontd.žurnāls 1.33 € 4 LNT82340
Ugunsdrošības Instruktāžu uzskaites žurnāls A5 20lap
Ugunsdrošības Instruktāžu uzskaites žurnāls A5 20lap 1.83 € 2 LNT82310
Darba aizsardzības ievadapmācības reģ. žurnāls, A5, 16 lapas
Darba aizsardzības ievadapmācības reģ. žurnāls, A5, 16 lapas 1.51 € 1 LNT82220
Darba aizs. instruktāžu darba vietā reģ. žurnāls A5/40L
Darba aizs. instruktāžu darba vietā reģ. žurnāls A5/40L 1.83 € Not in stock LNT82020
Automāt. ugunsaizsard.iekārtas apkopes un remont.uzsk. žurn.
Automāt. ugunsaizsard.iekārtas apkopes un remont.uzsk. žurn. 1.50 € 14 ABC22013
Ugunsaizsardzības sistēmas iedarb. un bojājumu uzsk. žurnāls
Ugunsaizsardzības sistēmas iedarb. un bojājumu uzsk. žurnāls 1.61 € 2 ABC22012
Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls A5 48lapas
Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls A5 48lapas 1.61 € 28 ABC22003
Darba aizsardzības instruktāža darba vietā, A5Ž, 48 lapas
Darba aizsardzības instruktāža darba vietā, A5Ž, 48 lapas 1.61 € 7 ABC22001
Darba aizsardzības ievadapmācība, A5Ž, 48 lapas
Darba aizsardzības ievadapmācība, A5Ž, 48 lapas 1.61 € 8 ABC22002
Darba aizsardzības instruktāža darba vietā A4/48 lapas
Darba aizsardzības instruktāža darba vietā A4/48 lapas 3.20 € Not in stock LNT82040
Būvdarbu žurnāls A4/124lpp.
Būvdarbu žurnāls A4/124lpp. 12.61 € Not in stock LNT84040
Skolēna apliecība 1-4 klasei (zila)
Skolēna apliecība 1-4 klasei (zila) 0.28 € 56 LNT00501
Skolēna apliecība 5-12 klasei (sarkana)
Skolēna apliecība 5-12 klasei (sarkana) 0.28 € 108 LNT00502
Kravas automobiļa ceļazīme, A4D, 100 loksnes
Kravas automobiļa ceļazīme, A4D, 100 loksnes 2.95 € 6 ABC18007
Rīkojumu registrācijas žurnāls, A4/48 lapas
Rīkojumu registrācijas žurnāls, A4/48 lapas 2.05 € 5 ABC17012
Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls
Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls 2.05 € 6 ABC22015
Spirta uzskaites žurnāls, A4Z, 24 lapas
Spirta uzskaites žurnāls, A4Z, 24 lapas 1.83 € Not in stock ABC1141/U
Akts par izl.mat. un mazvērt.invent. norakstīšanu A4D 10loks
Akts par izl.mat. un mazvērt.invent. norakstīšanu A4D 10loks 0.34 € 20 ABC16013
Faktūra-rēķins paškopējošs, A5V
Faktūra-rēķins paškopējošs, A5V 2.30 € 5 ABC11006
Tukšaiļu žurnāls, A4Z, 48 lapas
Tukšaiļu žurnāls, A4Z, 48 lapas 1.89 € 8 ABC19005
Materiālu noliktavas uzskaites kartīte, A5DK, 10 loksnes
Materiālu noliktavas uzskaites kartīte, A5DK, 10 loksnes 0.34 € 17 ABC24001
Materiālu atskaite A3D, 10 loksnes
Materiālu atskaite A3D, 10 loksnes 0.64 € 14 ABC16005
Būvdarbu žurnāls A4, spirālē, 100lpp.
Būvdarbu žurnāls A4, spirālē, 100lpp. 14.37 € 7 ABC30002
Darījumu apliecinošās kvītis A5 3-kārtas, 25 komplekti
Darījumu apliecinošās kvītis A5 3-kārtas, 25 komplekti 2.78 € Not in stock LNT12120
Kvīts ar numerāciju ABC, 2eks., A6, 50 kompl.bloks
Kvīts ar numerāciju ABC, 2eks., A6, 50 kompl.bloks 1.65 € 5 ABC12007
Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls ABC A4Ž, 48 lap.
Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls ABC A4Ž, 48 lap. 2.05 € 11 ABC11021
Žurnāls-virsgrāmata, A4Ž, 48 lapas
Žurnāls-virsgrāmata, A4Ž, 48 lapas 4.51 € 6 ABC19021
Kases grāmata paškopējoša A5, 50kompl
Kases grāmata paškopējoša A5, 50kompl 2.83 € Not in stock ABC11013
Automāt. ugunsaizsard. iekārtas gadījumu un bojājumu žurnāls
Automāt. ugunsaizsard. iekārtas gadījumu un bojājumu žurnāls 1.25 € Not in stock KR2926
Būvdarbu žurnāls A4/236lpp.
Būvdarbu žurnāls A4/236lpp. 21.16 € Not in stock LNT84050
Darījumu apliecinošās kvītis A6, paškopējošas, 25 komplekti
Darījumu apliecinošās kvītis A6, paškopējošas, 25 komplekti 1.21 € 7 ABC21008
Akts par naudas līdzekļu inventarizācīju, 10 loksnes
Akts par naudas līdzekļu inventarizācīju, 10 loksnes 0.19 € 8 ABC11023
Pavadzīme paškopējoša A4 4 kārtas 25 komplekti
Pavadzīme paškopējoša A4 4 kārtas 25 komplekti 5.34 € Not in stock TL0610033
Akts par izl.mat. un mazvērt.invent. norakstīšanu A4D 10loks
Akts par izl.mat. un mazvērt.invent. norakstīšanu A4D 10loks 0.34 € 20 ABC16013
Noliktavas uzskaites grāmata, A4Z, 48 lapas
Noliktavas uzskaites grāmata, A4Z, 48 lapas 2.00 € 10 ABC21003
Preču realizācijas atskaite A4, 10 lapas
Price
0.31 €
Quantity
143
Color
KR2512
Noliktavas uzskaites grāmata A4/70
Price
4.92 €
Quantity
4
Color
LNT33030
Invent.akts-Preču mater.vērtību A3
Price
0.11 €
Quantity
5
Color
LNT37014
Invent.akts-Mater.vērtību A4/2
Price
0.04 €
Quantity
256
Color
LNT37074
Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas
Price
1.89 €
Quantity
9
Color
ABC21029
Saņemto(izrakstīto) preču pavadzīmju-rēķinu registr. žurnāls
Price
1.89 €
Quantity
12
Color
ABC21002
Pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls A4/48 lapas
Price
3.20 €
Quantity
10
Color
LNT60340
Nolikt.- Materiālu pārskats (žurnāls) A4/16
Price
1.72 €
Quantity
16
Color
LNT33040
Akcizēto preču pavaddokumentu reģistrs, A4/48
Price
2.84 €
Quantity
10
Color
LNT60210
Materiālu noliktavas uzskaites kartīte A5/2K
Price
0.08 €
Quantity
99
Color
LNT33020
Ugunsaizsardzības sistēmas tehn.apkopes un remontd.žurnāls
Price
1.33 €
Quantity
4
Color
LNT82340
Ugunsdrošības Instruktāžu uzskaites žurnāls A5 20lap
Price
1.83 €
Quantity
2
Color
LNT82310
Darba aizsardzības ievadapmācības reģ. žurnāls, A5, 16 lapas
Price
1.51 €
Quantity
1
Color
LNT82220
Darba aizs. instruktāžu darba vietā reģ. žurnāls A5/40L
Price
1.83 €
Quantity
Not in stock
Color
LNT82020
Automāt. ugunsaizsard.iekārtas apkopes un remont.uzsk. žurn.
Price
1.50 €
Quantity
14
Color
ABC22013
Ugunsaizsardzības sistēmas iedarb. un bojājumu uzsk. žurnāls
Price
1.61 €
Quantity
2
Color
ABC22012
Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls A5 48lapas
Price
1.61 €
Quantity
28
Color
ABC22003
Darba aizsardzības instruktāža darba vietā, A5Ž, 48 lapas
Price
1.61 €
Quantity
7
Color
ABC22001
Darba aizsardzības ievadapmācība, A5Ž, 48 lapas
Price
1.61 €
Quantity
8
Color
ABC22002
Darba aizsardzības instruktāža darba vietā A4/48 lapas
Price
3.20 €
Quantity
Not in stock
Color
LNT82040
Būvdarbu žurnāls A4/124lpp.
Price
12.61 €
Quantity
Not in stock
Color
LNT84040
Skolēna apliecība 1-4 klasei (zila)
Price
0.28 €
Quantity
56
Color
LNT00501
Skolēna apliecība 5-12 klasei (sarkana)
Price
0.28 €
Quantity
108
Color
LNT00502
Kravas automobiļa ceļazīme, A4D, 100 loksnes
Price
2.95 €
Quantity
6
Color
ABC18007
Rīkojumu registrācijas žurnāls, A4/48 lapas
Price
2.05 €
Quantity
5
Color
ABC17012
Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls
Price
2.05 €
Quantity
6
Color
ABC22015
Spirta uzskaites žurnāls, A4Z, 24 lapas
Price
1.83 €
Quantity
Not in stock
Color
ABC1141/U
Akts par izl.mat. un mazvērt.invent. norakstīšanu A4D 10loks
Price
0.34 €
Quantity
20
Color
ABC16013
Faktūra-rēķins paškopējošs, A5V
Price
2.30 €
Quantity
5
Color
ABC11006
Tukšaiļu žurnāls, A4Z, 48 lapas
Price
1.89 €
Quantity
8
Color
ABC19005
Materiālu noliktavas uzskaites kartīte, A5DK, 10 loksnes
Price
0.34 €
Quantity
17
Color
ABC24001
Materiālu atskaite A3D, 10 loksnes
Price
0.64 €
Quantity
14
Color
ABC16005
Būvdarbu žurnāls A4, spirālē, 100lpp.
Price
14.37 €
Quantity
7
Color
ABC30002
Darījumu apliecinošās kvītis A5 3-kārtas, 25 komplekti
Price
2.78 €
Quantity
Not in stock
Color
LNT12120
Kvīts ar numerāciju ABC, 2eks., A6, 50 kompl.bloks
Price
1.65 €
Quantity
5
Color
ABC12007
Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls ABC A4Ž, 48 lap.
Price
2.05 €
Quantity
11
Color
ABC11021
Žurnāls-virsgrāmata, A4Ž, 48 lapas
Price
4.51 €
Quantity
6
Color
ABC19021
Kases grāmata paškopējoša A5, 50kompl
Price
2.83 €
Quantity
Not in stock
Color
ABC11013
Automāt. ugunsaizsard. iekārtas gadījumu un bojājumu žurnāls
Price
1.25 €
Quantity
Not in stock
Color
KR2926
Būvdarbu žurnāls A4/236lpp.
Price
21.16 €
Quantity
Not in stock
Color
LNT84050
Darījumu apliecinošās kvītis A6, paškopējošas, 25 komplekti
Price
1.21 €
Quantity
7
Color
ABC21008
Akts par naudas līdzekļu inventarizācīju, 10 loksnes
Price
0.19 €
Quantity
8
Color
ABC11023
Pavadzīme paškopējoša A4 4 kārtas 25 komplekti
Price
5.34 €
Quantity
Not in stock
Color
TL0610033
Akts par izl.mat. un mazvērt.invent. norakstīšanu A4D 10loks
Price
0.34 €
Quantity
20
Color
ABC16013
Noliktavas uzskaites grāmata, A4Z, 48 lapas
Price
2.00 €
Quantity
10
Color
ABC21003